About Us

Spółka Poseyix Development powstała w 2007 roku podejmując działalność w zakresie Generalnego Wykonawstwa Robót Budowlanych.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektach związanych budową obiektów komercyjnych i energetycznych. Równolegle spółka inwestuje w nieruchomości o charakterze biurowym i przemysłowym.

Głównym obszarem zainteresowania Poseyix Development jest budowa parków elektrowni wiatrowych oraz sieci elektroenergetycznych. Aktualnie spółka uczestniczy w realizacji jednego z największych parków wiatrowych w Europie, o łącznej mocy zainstalowanej 260 MW (wartość inwestycji wynosi niespełna 400 milionów EURO).

POSEYIX DEVELOPMENT TO PROJEKTY DLA POKOLEŃ