Grupa Kapitałowa

Poseyix Development jest częścią grupy kapitałowej Eurowind związanej z branżą energetyczną, w której odpowiada za wykonawstwo i realizację projektów.

Pozostałe główne segmenty działalności grupy obejmują:

- rozwój projektów szeroko pojętej energetyki odnawialnej,

- obrót energią elektryczną i usługi z nim powiązane,

- działalność i usługi finansowe związane z realizacją projektów.